هراز نیوز گزارش می دهدسید جعفر رسولی بازوی اطلاع رسانی اش را قطع کرد!

[ad_1]

هراز نیوز :  سایت فرمانداری آمل در خبری به نقل از سید جعفر رسولی نوشت :
شورای روابط عمومی شهرستان آمل رسمیت ندارد  در ادامه این خبر آمده است : 

“رؤسای محترم ادارات و نهادهای شهرستان آمل

به دستور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل،

شورای روابط عمومی شهرستان آمل رسمیت نداشته و اطلاع رسانی برنامه ها و جلسات اداری از طریق مدیران و روابط عمومی ادارات و دستگاه ها و روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان  آمل به سمع و نظر خبرنگاران محترم خواهد رسید.”

در واقع با این دستور شورای قانونی و رسمی روابط عمومی که در زمان احمد منفرد فرماندار سابق آمل  با انتخابات  سالم و آرا مدیران ومسوولان  روابط عمومی راه اندازی شده بود منحل شد .

بدیهی است هر فرمانداری می تواند براساس سیاست خود شورا های زیر مجموعه خودرا بچیند و حتی  اگر شورای روابط عمومی شورایی کارآمد برای احمد منفرد بوده است میتواند برای سید جعفر رسولی نا کار آمد باشد .

اما نکته حائز اهمیت  در این خبر توجه به دو کلید واژه است اول اینکه شورای روابط عمومی “رسمیت” ندارد؛

باید دید این شورا برای چه کسی رسمیت ندارد ، یعنی اصلا قانونی است یا نه ، چون براساس مستندات این شورا کاملا قانونی و دموکراتیک است و  رسمیت دارد .

با توجه به سابقه سیاسی ومدیریتی  احمد منفرد نسبت به  رسولی بیان گر این است که منفرد نسبت رسولی به قوانین مسلط تر است ضمن اینکه زمانی که منفرد فرماندار بود رسولی معاونش بوده است و در این زمینه هیچ مخالفتی بر غیر رسمی بودن شورا روابط عمومی بیان نکرده است .

پیگیری نگارنده از سوی مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران بیان گر این است که فعالیت این شورا با هماهنگی استانداری بوده است ،پس باید گفت شورای روابط عمومی برای فرماندار فعلی ، سید جعفر رسولی رسمیت ندارد .

اما نکته دوم در باب وظیفه این شورا است ، برخلاف  دستور منتشر شده ، وظیفه شورای روابط عمومی، هیچ گاه سلب وظیفه  اطلاع رسانی برنامه ها و جلسات اداری از سوی دستگاه و انحصاری کردن آن به نفع خود نبوده است که از این پس برعهده مدیران وروابط عمومی ها قرار گیرد.

شورای اطلاع رسانی مجموعه ای زیر نظر فرماندار برای هماهنگی بین روابط عمومی ها برای بهبود وضع اطلاع رسانی ودرواقع کمک کار روابط عمومی فرمانداری  است ؛ به نظرمی رسد درگوش خوانان  سید جعفر رسولی حداقل در این مورد مشاوره مناسبی به اونداده اند ،با توجه به شرایط کنونی رسولی ، شورای روابط عمومی می توانست بازویی توانمند برای حمایت او محسوب شود .

 

گفتنی است مهدی غلامی  ،موسی حسن زاده  ،روزبه نصیری ،حسین ریحانی ،عباس اقوامی ، اسماعیل قصابی ، حسن اسماعیلی اعضای منتخب شورای اطلاع رسانی وروابط عمومی آمل بودند .

 

ad

[ad_2]

لینک منبع